Service en Onderhoud


Ieder systeem of installatie is aan een bepaalde vorm van slijtage onderhevig. Door inspectie en preventief onderhoud blijven uw installaties in goede conditie en zullen deze over het algemeen probleemloos blijven functioneren. IBBR heeft een goede service afdeling die deze inspecties en onderhoudswerkzaamheden voor u kan uitvoeren. Iedere gebruiker is verschillend en iedere installatie heeft zijn eigen kenmerken. Wij hanteren dan ook geen standaard onderhoudscontract. Afhankelijk van de systemen die u als gebruiker bij ons in onderhoud wenst te geven en afhankelijk van de staat en het gebruik stellen wij een overeenkomst op die optimaal aan uw wensen voldoet. Wensen waarbij een goede conditie van de systemen en ook de daarmee gepaard gaande veiligheid centraal staan.

Ook al zijn uw installaties in goede conditie en worden ze regelmatig geïnspecteerd en onderhouden, dan nog kunnen zich calamiteiten als gevolg van overmacht, onjuist gebruik of externe factoren voordoen waardoor deze installaties deels of geheel uitvallen.
In deze gevallen kunt u gebruik maken van onze storingsdienst. Deze actieve service zorgt ervoor dat bij uitval uw systemen zo snel mogelijk weer in bedrijf kunnen worden genomen. Afhankelijk van het belang van een specifieke installatie voor uw organisatie kunnen met IBBR afspraken worden gemaakt over de gewenste responstijd na melding van een storing. Ook hier geld dat wij met u een overeenkomst op maat opstellen, met daarin vastgelegd welke systemen door deze actieve service worden ondersteund en hoe snel onze service medewerker na melding van een calamiteit bij u op locatie aanwezig is. Indien gewenst kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep op onze medewerkers doen.

Nieuw binnen ons dienstenpakket is het in eigen beheer leveren van brandstof ten behoeve van generatoren. Dit wordt geregeld vanuit een totaal service pakket waarbij onze service engineer uw brandstofvoorraad op pijl brengt, de generator test en ervoor zorgt dat de generator en generatorruimte gereinigd worden.

Indien uw meer informatie wenst over ons uitgebreide pakket aan diensten neemt u dan contact met ons op.