Advies en ontwerp

 
De basis van IBBR berust op goed Advies. U heeft een plan, een idee voor een nieuw bedrijf, of uitbreiding van het huidige. Of wellicht beschikt u over alle voorzieningen maar blijkt dat de bestaande installaties niet of in onvoldoende mate voorzien in de behoefte om uw processen goed en efficiënt uit te voeren. Uw expertise ligt bij uw product, onze expertise ligt bij de systemen die uw bedrijfsvoering mogelijk maken.

onze adviseurs ontwerpen op basis van uw wensen precies die installaties welke volledig aansluiten op uw behoefte. Dit ontwerp wordt vergezeld van een heldere offerte waarin alle kosten overzichtelijk gepresenteerd worden.

de CAD-afdeling van IBBR beschikt over de modernste software om de voor u ontworpen installaties op elke gangbare gewenste wijze te presenteren.