Energie, informatie en veiligheid

 
Drie thema's waar u dagelijks mee te maken heeft. Drie belangrijke pijlers die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Als deze drie thema’s binnen uw onderneming niet goed zijn ingericht, wordt dit zonder twijfel een belangrijke bron van ergernis. Maar vooral een bedreiging voor de continuïteit van uw bedrijfsproces.

Energie is onmisbaar voor het opstarten en de voortgang van uw processen. Onvoldoende energie leidt tot opstartproblemen, verstoring en vertraging van de werkzaamheden van uw medewerkers.

Informatie is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. Zonder juiste, tijdige en volledige informatie wordt uw organisatie ernstig bedreigd. De realiteit van vandaag leert dat de kwaliteit van informatievoorzieningen bepalend is voor winst of verlies in dit technologische tijdperk.

Veiligheid speelt op alle lagen in uw onderneming een prominente rol. Uw personeel vraagt bescherming, uw continuïteit vraagt bewaking, uw imago vraagt betrouwbaarheid. Schade als gevolg van onveilige situaties of onveilig handelen kan leiden tot persoonlijk letsel en uitval van productiemiddelen. Onveiligheid is een gevaar voor uw medewerkers en uw bedrijfshandelingen. De kosten van onveiligheid zijn onvoorzienbaar. Schade voorkomen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die onlosmakelijk verbonden is aan uw reputatie.

Installatie Bedrijf Berends Radix B.V., kortweg IBBR, is een modern installatiebedrijf dat zich richt op de zakelijke markt. Met jarenlange expertise in eigen huis is het voor veel bedrijven de juiste partner voor de realisatie van installaties die zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering. De werkzaamheden van IBBR zijn gebaseerd op vier kernpunten: advies, ontwerp, implementatie en service.